Tööalane rehabilitatsioon

Tööalane rehabilitatsioon on mõeldud inimestele, kellel on puude või haiguse tõttu mitmeid takistusi ja kes vajavad seetõttu tööle asumiseks või töötamise jätkamiseks erinevate spetsialistide ehk rehabilitatsioonimeeskonna abi.

Tööalase rehabilitatsiooni sihtühmaks on tööealised (st vanuses 16 kuni vanaduspensioniiga) vähenenud töövõimega inimesed, kellel on puue või püsiv töövõimetus või osaline töövõime ning kes on hõivatud (töötajad, õppijad, ettevõtjad, ajateenistuses olijad) või otsivad tööd (on registreeritud töötud).

Tööalase rehabilitatsiooni toel klient:

  • jätkab töötamist sama tööandja juures samal või teisel töökohal;
  • asub tegutsema ettevõtjana või jätkab tegutsemist ettevõtjana;
  • asub tööle avatud tööturul iseseisvalt või tugiisikuga (toetatud töö);
  • on valmis tööd otsima ja osalema teistel tööle saamist toetavatel tööturuteenustel;
  • jätkab õppimist ja on valmis õpingute järel tööle asuma.

Lisainfo: Töötukassa

Tööalase rehabilitatsiooni teenuste hinnakiri

Helista
Kus asub