662 0680

info@mppk.ee

Tasulised teenused

MPPK OÜ ei broneeri aegu tasuliste tervishoiuteenuste osutamiseks. Lähim tasulisi psühhiaatria-alaseid tervishoiuteenuseid osutav asutus on Marienthali Kliinik, telefon 650 5036.

Kui Te broneerisite Haigekassa poolt rahastatud vastuvõtuaja, kuid vastuvõtule ilmumisel selgub, et Teil puudub kehtiv ravikindlustus, tuleb Teil teenuste eest tasuda alljärgneva hinnakirja alusel.

Psühhiaatri vastuvõtt – 100 eurot

Lastepsühhiaatri vastuvõtt – 100 eurot

Vaimse tervise õe vastuvõtt – 15 eurot

Tasulisest vastuvõtust keeldumine – 30 eurot

Rehabilitatsiooniteenusele kokkulepitud ajal ilma mõjuva põhjuseta (haigestumine) mitteilmumisel tuleb Teil tasuda spetsialisti tööaja eest alljärgneva hinna alusel.

Spetsialisti tööaja kompenseerimine – 30 eurot

Uue vastuvõtuaja broneerimise eelduseks on eelnevalt tasutud arved.

Helista
Kus asub