MPPK

Iseseisev psühholoogiline ravi

Kliiniline psühholoog on psühholoogia vähemalt magistritaseme väljaõppe ja kliinilise psühholoogi kutsega inimene. Kutse saamise eelduseks on lisaks magistrikraadile ka kindlas mahus kliinilise psühholoogia alast enesetäiendust ja praktikat ning vähemalt aasta aega juhendamise all töötamist. Kliinilise psühholoogi töö on suunatud psüühilise distressi, psüühika- ja käitumishäirete ning tervist ohustava käitumise hindamisele, ravimisele ja ennetamisele. Kliinilised psühholoogid viivad läbi uuringuid patsiendi seisundi, häiret säilitavate tegurite ja ravi efektiivsuse hindamiseks ning kohaldavad vajadusel psühhoterapeutilist või neuropsühholoogilist ravi. Kliinilisel psühholoogil võib olla olenevalt valdkonnapõhisest spetsialiseerumisest ka lisakutseid – neuropsühholoog, psühhoterapeut, lapsepsühholoog, kohtupsühholoog.

Psühhoterapeut on valdavalt psühholoogi või psühhiaatri haridusega kindla psühhoteraapia koolkonna juures väljaõppe läbinud spetsialist. Mõned koolkonnad lubavad ka muid lähedalseisvaid baasharidusi (nt sotsiaaltöötaja, eripedagoog). Psühhoterapeut kasutab psüühikahäirete ravimiseks oma väljaõppepõhiseid meetodeid, kohandades lähenemist vastavalt inimese ja probleemi vajadustele.

Tervisekassa on 1.juulist 2024 sõlminud MPPK-ga iseseisva psühholoogilise ravi rahastamise lepingu.