MPPK

Tiina Valvas

Tiina Valvas

Kliiniline psühholoog

Kutsetunnistused: kliiniline psühholoog, tase 7 ja kliiniline lapsepsühholoog, tase 7

Laste ja noorukite psühhoterapeut (Scottish Institute of Human Relations)

Olen lõpetanud 1984.a Tartu Ülikooli psühholoogia eriala. Igapäevases kliinilises töös tegelen laste(kuni 16 a) arengu hindamise, diferentsiaaldiagnostika ja psühhoteraapiaga. Olen täiendanud oma teadmisi väikelaste psühholoogia ja psüühikahäirete valdkonnas Anna Freudi keskuse ja Tavistocki kliiniku poolt korraldatud kursustel Londonis. Laste arengu hindamisel kasutan Bayley testi, PEP-testi, WISC-IV testi , Kaufman ABC.

1991.a alustasin tööd psühholoogina Tallinna Nõmme Lastehaiglas. Lastehaiglate ühinemise järgselt töötasin Tallinna Lastehaiglas kliinilise psühholoogina/konsultandina erinevates osakondades ( trauma-, üldpediaatria, kirurgia-, neuroloogia jt) kuni psühhiaatriateenistuse loomiseni.
2010 osalesin väikelaste psühhiaatria päevastatsionaari loomisel.
2012 a märtsikuus asusin tööle Marienthali Psühhiaatria ja Psühholoogia Keskuses (MPPK).

Erialased koolitused
1998-2004 laste ja noorukite psühhoanalüütilise teraapia väljaõpe (Scottish Institute of Human Relations)
2012-2013 Anna Freud Centre “International Training School for Infancy and Early Years” 2014.a lisamoodul “Parental Mental Illness”.
2015-2017 Väikelaste vaimne tervis, seminarid Tavistock’i kliinikus Londonis,
Soome Laste ja Noorukitepsühhoteraapia Ühingu koolitusseminarid Helsingis.

Kuulun erialaühendustesse:
Eesti Psühhoanalüütilise Lasteteraapia Selts
Eesti Lastepsühholoogide Ühing
Eesti Psühhiaatrite selts
Eesti Kliiniliste Psühholoogide Ühing
Eesti Väikelaste Vaimse Tervise Liit