MPPK

Inga Karton

Inga Karton

Kliiniline psühholoog

Kutsetunnistused: kliiniline psühholoog, tase 7, psühholoog-nõustaja, tase 7

2015. aastal kaitsesin Tartu Ülikoolis doktorikraadi psühholoogias. Minu doktoritöö keskendus ebasiira kommunikatsiooni ehk valetamise uurimisele. Varasemalt, 2004. aastal lõpetasin Tallinna Ülikoolis psühholoogia teadusmagistrantuuri.

Praktiseeriva psühholoogina tuginen lisaks kliinilisele, valdavalt kognitiiv-käitumisteraapia põhisele, erialalisele väljaõppele Tartu ja Tallinna Ülikoolis veel motiveeriva intervjueerimise (MI) põhimõtetele ja võtetele. Esimese MI-teemalise koolituse läbisin 2003. aastal, mille järgselt olen seda lähenemist järjepidevalt rakendanud oma töös ning ennast selles edasi arendanud. 2006. ja 2009. aastal läbisin ka MI treeneri väljaõpped ning kuulun rahvusvahelisse ja kohalikku MI võrgustikku ning olen aktiivne MI oskuste edasi andja ja arendaja treeneri, superviisori ja uurijana. 2004. aastast olen viha juhtimise treener ning 2011 aastal läbisin kognitiiv-käitumisteraapia sissejuhatava kursuse.