MPPK

Helen Alavere

Helen Alavere

Vaimse tervise õde

Olen lõpetanud 2000.a. Tallinna Meditsiinikooli õe kutsekõrghariduse tasemeõppe ning 2007.a. Tartu Ülikooli arstiteaduskonna rahvatervise magistriõppe. 2019. aastal lõpetasin Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis vaimse tervise õenduse erialaõppe. Täiendan ennast erialaselt erinevatel konverentsidel ja vaimse tervise alastel koolitustel.

Oma igapäevatöös tegelen erinevate vaimse tervise probleemidega, hindan terviseseisundit ja analüüsin terviseriske, nõustan patsienti ja tema lähedasi psüühikahäire põhiselt ning aitan leida vajalikud teenused teiste vaimse tervise spetsialistide poole pöördumisel. Ravimeeskonna liikmena aitan jälgida ravi kulgu, konsulteerin raviefekti ja kõrvaltoimete osas. Mul on pikaajaline kogemus õena ravimiuuringute läbiviimisel. Lisaks osalen rehabilitatsioonimeeskonna töös. Töötan eesti ja vene keeles.