MPPK

Aime Saluvee

Aime Saluvee

Olen lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna 1987 ja internatuuri pediaatria erialal 1988. Peale internatuuri lõpetamist töötasin 3 aastat Tallinnas jaoskonna pediaatrina, mille kõrvalt spetsialiseerusin psühhiaatriks 1989 ja asusin 1991 tööle Tallinna Psühhiaatriahaiglas psühhiaatrina. Haiglas töötasin alul laste päevaosakonnas, alates 1999 polikliinikus täiskasvanute ambulatoorse psühhiaatrina kuni 2006. Alates 1999 erapraksis Haapsalus noorte nõustamiskeskuses kuni 2011 ja Tallinnas kuni 2017. Olen osalenud kliinilistes ravimuuringutes.

Olen osalenud pereteraapia kui psühhoanalüütilise teraapia teoreetilistel kursustel. Kuulun Eesti Psühhiaatrite Seltsi. Pädevus psühhiaatria erialal. Juunis 2016 läbisin töövõime hindamise ekspertarsti koolituse.

Marienthali Kiinikus töötan alates 2018 peamiselt täiskasvanud ja väiksemal määral noorukieas patsientidega.