Programmi "Kainem ja tervem Eesti" eesmärk on vähendada alkoholi liigtarvitamisest tulenevaid kahjusid.

Raviteenused programmis

Milles seisneb alkoholitarvitamise häire ravi?

AUDIT – test alkoholi tarvitamise hindamiseks

Alkoholitarvitamise häire ravi teenust rahastatakse programmi „Kainem ja tervem Eesti“ raames.

Helista
Kus asub