Tööalase rehabilitatsiooni teenuste hinnakiri

Hinnakiri kehtib kuni 31.12.2019. Siit viitelt leiate alates 1.1.2020 kehtima hakkava hinnakirja.

TeenusMõõtHind €, km-taHind €, km-ga
Psühhiaatri rehabilitatsioonialane konsultatsioon,
sh terviseseisundi hindamine (individuaalne)
tund55,0066,00
Vaimse tervise õe teenus (individuaalne)tund27,5033,00
Vaimse tervise õe teenus (grupile)tund11,0013,20
Füsioterapeudi teenus (individuaalne)tund44,0052,80
Füsioterapeudi teenus (grupile)tund11,0013,20
Sotsiaaltöötaja teenus (individuaalne)tund44,0052,80
Sotsiaaltöötaja teenus (grupile)tund11,0013,20
Psühholoogi teenus (individuaalne)tund55,0066,00
Psühholoogi teenus (grupile) (1 seanss kestab 2 tundi)tund11,0013,20
Eripedagoogi teenus (individuaalne)tund44,0052,80
Eripedagoogi teenus (grupile)tund11,0013,20
Logopeedi teenus (individuaalne)tund44,0052,80
Logopeedi teenus (grupile)tund11,0013,20
Tegevusterapeudi teenus (individuaalne)tund44,0052,80
Tegevusterapeudi teenus (grupile)tund11,0013,20
Loovterapeudi teenus (individuaalne)tund44,0052,80
Loovterapeudi teenus (grupile)tund11,0013,20
Kogemusnõustaja individuaalteenustund52,5063,00
Kogemusnõustaja grupiteenustund15,0018,00

Grupiteenuste hind on ühe grupis osaleja kohta. Grupi suuruseks on arvestatud 6-8 inimest

01.08.2018 jõustus Sotsiaalkaitseministri määruse nr 66 lisa 1 uus versioon, milles ei ole enam pereteenuse liiki. Kuna tööalase rehabilitatsiooni puhul lähtutakse samast määruse lisast, siis alates 01.08.2018 koostatud tegevuskavades ei ole enam pereteenuse liiki. Perenõustamist saab planeerida individuaalteenuse raames. Enne 01.08.2018 koostatud tegevuskavades olevad pereteenused osutatakse vastavalt tegevuskavale.

Helista
Kus asub