662 0680

info@mppk.ee

Teenuste eest tasumine

Meie asutuses saab visiiditasu tasuda kohapeal sularahas ja pangakaardiga. Kui tasutav summa on väiksem kui 20 eurot, antakse kviitung vaid patsiendi nõudmisel (alus: Tarbijakaitseseadus).

Meil on õigus nõuda patsiendilt vastuvõtuaja broneerimisel 100% ettemaksu. Ettemaksu saab tasuda pangaülekandega. Tasumisele kuuluva ettemaksu suurus teatatakse patsiendile vastuvõtuaja broneerimisel. Patsiendile saadetakse e-posti teel ettemaksuarve, mille summa tuleb tasuda pangaülekandega arvel märgitud tähtajaks. Vastuvõtuaja broneerimisel läbi digiregistratuuri tuleb ettemaks tasuda koheselt. Kui patsient ei tasu ettemaksu tähtaegselt, siis ettemaksuarve ja broneeritud vastuvõtuaeg tühistatakse.

Ettemaksu tasumisega kinnitab patsient, et ta on tutvunud teenuse kasutamise tingimustega.

Kui patsient ütleb Haigekassa poolt tasustatava tervishoiuteenuse osutamise lepingu üles vähem kui 24 tundi enne teenuse osutamiseks kokkulepitud aega või ei ilmu teenuse osutamiseks kokkulepitud ajal lepingu täitmise kohta, on meil õigus nõuda patsiendilt järgmise tervishoiuteenuse lepingu täitmisel visiiditasu kahekordses suuruses.

Haigekassa poolt rahastatud teenusele mitteilmumisel haiguslugu katkeb ning patsient saab uue vastuvõtuaja broneerida üldises järjekorras. Uue broneeringu eeltingimuseks on eelnevalt tasutud arved.

Kui patsient soovib muuta teenuse kasutamise aega, siis arvestatakse seda kui broneeringu tühistamist ja uue broneeringu teostamist.

Kui patsient on tasunud teenuse eest ettemaksu ja ta tühistab visiidi vähemalt kolm tööpäeva enne vastuvõtu kuupäeva, tagastatakse ettemaks täies ulatuses patsiendi poolt näidatud pangakontole. Lühema etteteatamisaja või teenusele mitteilmumise korral ettemakstud summat patsiendile ei tagastata. Kui broneeringu tühistamine on tingitud patsiendist mitte sõltuvatel mõjuvatel põhjustel, mida on tal võimalik dokumentaalselt tõestada, siis tagastatakse ettemaks täies ulatuses.

Helista
Kus asub