662 0680

info@mppk.ee

Sotsiaalne rehabilitatsioon

MPPK on sõlminud Sotsiaalkindlustusametiga rehabilitatsiooniteenuste osutamise lepingu.

MPPK lõpetab sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuste osutamise 2019 aastast.

Rehabilitatsiooniteenus on sotsiaalteenus, mille eesmärk on parandada puudega inimese iseseisvat toimetulekut, suurendada ühiskonda kaasatust ja soodustada töötamist või tööle asumist.
Rehabilitatsiooniteenuse käigus hinnatakse inimese toimetulekut ja kõrvalabi vajadust, tehakse ettepanekuid kodu-, töö- ja õpikeskkonna kohandamiseks, abivahendi saamiseks ja kasutamiseks. Inimest nõustatakse erinevates valdkondades, et parandada edasist sotsiaalset toimetulekut.
Tegeletakse puudega inimeste individuaalse nõustamisega, pere –ja grupinõustamisega erinevatel teemadel, et parandada edasist sotsiaalset toimetulekut ja kohanemist.
Eelduseks on inimese tahe ja aktiivsus rehabiliteerimisprotsessis osalemiseks.
Tulemuseks on muutused elukvaliteedis ja iseseisva toimetuleku paranemine.

Kuidas rehabilitatsiooniteenuseid taotleda

Rehabilitatsiooniteenuse blanketid

MPPK asukoht ja transpordivõimalused

MPPK poolt osutatavad rehabilitatsiooniteenused, sihtgrupid ja meeskonna koosseis on leitavad majandustegevuse registris NB! alates 1.maist 2018 lõpetab MPPK OÜ sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuste osutamise kuni 16-aastastele isikutele.

Rehabilitatsiooniteenuse osutamise protsessi kirjeldus

Helista
Kus asub