Ohvriabi teenused

Pakume nõustamist nii lastele kui täiskasvanutele. Meie keskusest leiab spetsialisti erinevate probleemide puhul nagu lähisuhtevägivald, trauma, paarisuhted, isiksuse areng, psüühikahäired, lahutus, sõltuvushäired, seksuaalvägivald, depressioon, ärevushäired, lein, unehäired, söömishäired, foobiad, enesevigastamine, suitsiid, inimkaubandus.

Ohvriabi töötaja aitab sind psühholoogi valikul ning edastab meile nõustamise alustamiseks vajaliku teatise.

Nõustamiste eest maksab Sotsiaalkindlustusamet meie asutusele ise. Hüvitise suurus igale inimesele on ühe kuupalga alammäär, mis 2020 aastal on 584 eurot.

Ohvriabi psühholoogilise nõustamise hind meie asutuses on alates 1.1.2020 60 eurot tund.

Helista
Kus asub