Ohvriabi psühholoogiline nõustamine

Psühholoogilise abi hüvitise saamiseks on sul vaja kohtuda ohvriabitöötajaga, kes vormistab sulle taotluse.

Psühholoogiline nõustamine

Pakume nõustamist nii lastele kui täiskasvanutele. Meie keskusest leiab spetsialisti erinevate probleemide puhul nagu lähisuhtevägivald, trauma, paarisuhted, isiksuse areng, psüühikahäired, lahutus, sõltuvushäired, seksuaalvägivald, depressioon, ärevushäired, lein, unehäired, söömishäired, foobiad, enesevigastamine, suitsiid, inimkaubandus.

Ohvriabi töötaja aitab sind psühholoogi valikul ning edastab meile nõustamise alustamiseks vajaliku teatise.

Nõustamiste eest maksab Sotsiaalkindlustusamet meie asutusele ise. Hüvitise suurus igale inimesele on ühe kuupalga alammäär, mis 2021 aastal on 584 eurot.

Ohvriabi psühholoogilise nõustamise hind meie asutuses on 60 eurot tund.

Lisateavet loe Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt

Helista
Kus asub