Laste- ja noorukitepsühhiaatri vastuvõtt

Haigekassa on otsustanud alates 1.juunist 2021 rakendada laste- ja noorukitepsühhiaatri kättesaadavuse tagamiseks nn sõela, mis praktikas toimuks kahel moel:

  1. Vaimse tervise abi saamiseks pöörduv patsient registreeritakse esmalt alati vaimse tervise õe vastuvõtule. Õde saab korraldada patsiendi edasist raviteekonda vajaduse põhiselt, kaasates asjakohaseid spetsialiste (nn ravimeeskonda) ja/või suunates vajadusel lastepsühhiaatrile.
  2. Perearst saab vormistada laste- ja noorukitepsühhiaatrile e-konsultatsiooni saatekirja tervise infosüsteemi vahendusel.

Muudatuse on Haigekassa kooskõlastanud Eesti Haiglate Liidu ja Eesti Perearstide Seltsiga.

Helista
Kus asub