Sihtrühmaks on raske, sügava või pü​siva kuluga psüühilise erivajadusega tööealised isikud, kes samal ajal ei ole erihoolekandeteenuse kasutajad.

Lisateave Tallinna kodulehel

Pakume individuaalseid tegevusi

Personaalne toetamine erinevates eluvaldkondades - 70€/tund

Psühholoogiline nõustamine ja psühhoteraapia perele - 90€/tund

Pere nõustamine ja koolitus - 90€/tund 

Taastumise ja haigusega toimetuleku toetamine - 70€/tund 

Vaimse ja motoorse võimekuse arendamine ja säilitamine - 70€/tund

Psühholoogiline nõustamine ja psühhoteraapia - 80€/tund

Kogemusnõustamine - 70€/tund

Teraapiad füüsilise tervise toetamiseks - 70€/tund

ESF projekt

Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses

Loe lisa
Helista
Kus asub