662 0680

info@mppk.ee

Leping Haigekassaga

Eesti Haigekassa on sõlminud MPPK-ga “Ravi rahastamise lepingu” nr 6168514, kehtivusajaga 1.4.2014 kuni 30.6.2018

Visiiditasu Eesti Haigekassa poolt rahastatava teenuse puhul on 5 eurot. Visiiditasu ei võeta rasedatelt vastava tõendi esitamisel ning alla 2-aastastelt lastelt. Kui patsient ei ilmu teenuse osutamiseks kokkulepitud ajal lepingu täitmise kohta või ütleb tervishoiuteenuse osutamise lepingu üles vähem kui 24 tundi enne teenuse osutamiseks kokkulepitud aega, on tervishoiuteenuse osutajal õigus nõuda patsiendilt järgmise tervishoiuteenuse lepingu täitmisel visiiditasu kahekordses suuruses. (Ravikindlustuse seaduse § 70 lõige 6).

Eesti Haigekassa nõukogu otsusega on kehtestatud ambulatoorse eriarstiabi korral ravijärjekorra maksimumpikkuseks 6 nädalat. Kahjuks ületab meie asutusse pöörduvate abivajajate hulk Eesti Haigekassa poolt eraldatud rahastuse mahu, mistõttu võib üldine ravijärjekord meie keskuses olla palju pikem. Eesti Haigekassa kodulehel on võimalik leida teiste asutuste kontaktid, millistega on Eesti Haigekassa sõlminud raviteenuste rahastamise lepingud.

Lähim ööpäevaringset vältimatut abi osutav asutus on Põhja-Eesti Regionaalhaigla Psühhiaatriakliinik Paldiski mnt 52, valvetoa telefon 617 2650

Lähim tasulisi teenuseid osutav asutus on Marienthali Kliinik, telefon 650 5036

Plaanilise ravi järjekorra pidamise reeglid

Ettepanekute ja kaebuste lahendamine

Teenuste eest tasumine

Helista
Kus asub